Behandlinger

  Undersøkelse 
 

En undersøkelse er en systematisk gjennomgang av hele munnhulen. Det vil si tenner, tannkjøtt, slimhinner, tunge og bittforhold. Vi lager en behandlingsplan og et kostnadsoverslag, dersom du har behov for behandling.

 
  Røntgen 
 

En røntgenundersøkelse vil vanligvis bety at vi tar ett bilde på hver side av kjeven. Ved behov tar vi også bilde av enkelt-tenner. Andre ganger kan det være nødvendig at vi tar et oversiktsbilde, panoramarøntgen.

 
  Tannkjøttbehandling 
 

Tannkjøttsykdom, også kalt periodontitt, er en kronisk betennelse som ødelegger tannfestet. Sykdommen skyldes i hovedsak munnhulebakterier og krever en systematisk behandling. Vi utfører profesjonell rengjøring av tennene og gir grundig instruksjon og opplæring i munnhygiene. Ved alvorlig sykdom er det vanlig med kirurgisk behandling. Etter behandlingen vil du få tilbud om oppfølging for å opprettholde friske forhold. 

 
  Fyllinger 
 

Fyllinger brukes for å erstatte tapte eller ødelagte deler av tannen, og vi bruker kun tannfargede fyllinger.

 
  Rotfylling 
 

Rotfylling er å fjerne innholdet i tannens rotkanalsystem, og å fylle rotkanalene med rotfyllingsmateriale. Behandlingen er så og si smertefri. De vanligste årsakene til rotfylling er dype hull og alvorlige tannskader. Etter en rotfylling, trenger du en fylling eller krone på tannen.

 
  Krone og bro 
 

En krone er kappe av porselen eller metallporselen som plasseres over en tann som er så skadet at den ikke kan repareres med en vanlig fylling. En tannbro er en tannerstatning med tenner som henger sammen. Vi setter inn en tannbro når én eller flere tenner mangler. Broen festes på tennene på hver side av tannluken. Kroner og broer lages hos en tanntekniker, og krever to besøk hos tannlegen. Første gang sliper vi til tannen, tar avtrykk og setter på midlertidig krone eller bro. Andre gang setter vi den ferdige kronen eller broen inn.

 
  Implantat 
 

Et implantat er en kunstig tannrot som vi kan bygge en tannerstatning på. Vi bruker implantater i tannløse områder når det ikke er nabotenner å feste en tannbro til, eller når vi vil unngå å behandle nabotennene. Implantatbehandlingen er todelt.

 
  Proteser 
 

En helprotese er en avtagbar tannerstatning som brukes når alle tennene mangler. En delprotese brukes når en eller flere tenner i kjeven mangler. Delprotesen festes med kroker rundt noen av de gjenværende tennene, og den kan lett tas ut ved behov. Hel- og delproteser lages i et samarbeid mellom tannlege og tanntekniker. Du må være forberedt på at det kan ta tid å venne seg til en ny protese og at det kan bli nødvendig med etterkontroller hos tannlegen.

 
  Kjeveleddsproblemer 
 

Betegnelsen kjeveleddsproblemer brukes gjerne som et samlebegrep for dysfunksjon og/eller smerter relatert til kjeveledd, tyggemuskulatur og andre omkringliggende strukturer. Vi har kompetanse til å utrede og behandle dette, og vi samarbeider også med andre helseprofesjoner når det er nødvendig.

 
  Tannslitasje 
 

Det er naturlig at tenner slites. Slitasjen kan være mekanisk gjennom tygging, tanngnissing og tannbørsting, eller kjemisk som følge av sure drikker, refluks eller oppkastproblematikk. Vi kan gi deg råd om hvordan du kan unngå eller begrense tannslitasje. Blir slitasjeskaden for stor, kan det være aktuelt å bygge opp tennene med fyllingsmateriale og noen i sjeldne tilfeller med kroner.

 
  Tannbehandlingsangst 
 

Vi har lang erfaring med å møte og hjelpe mennesker som opplever tannbehandling som vanskelig. Vi gir deg en trygg og smertefri behandling. Se også TOO-TEAM

 
  Tannbleking 
 

Hvis du ønsker lysere tenner, er hjemmebleking med individuelt tilpassede blekeskinner den beste metoden. Vi tar avtrykk av tennene dine og lager skinnene. Skinnene fylles med blekemiddel og brukes om natten til ønsket resultat er oppnådd. Vanligvis tar dette omtrent en uke. Metoden og materialene er velprøvde og innebærer ingen risiko så lenge du følger retningslinjene for bruk.

 
  Tannrens 
 
En tannrensing foregår typisk ved at tannlegen eller tannpleieren starter med en undersøkelse av din munn og tannsett for å sjekke om alt er i orden. Deretter fjernes plakk, og forkalket belegg, tannstein. Man kan også fjerne misfarginger som stammer fra f.eks. kaffe, te, vin og tobakk. Etterfølgende blir dine tenner pusset.
 

Stønad til tannbehandling i følge Lov om Folketrygd

SE HER