Informasjon for eldre

Personer som bor på institusjon eller mottar hjemmesykepleie i mer enn tre måneder, får gratis behandling av Den offentlige tannhelsetjenesten.
Det er også mulig å søke til NAV om støtte til tannbehandling(etter sosialtjenesteloven)
LES MER